Tuesday, November 20, 2007

Untuk maklumat lanjut tentang penyelenggaraan bangunan, siapa yang bertanggung jawab, undang-undang dan lain-lain, anda boleh melayar ke http://www.hba.org.my/articles/lawyers/2007/maintenance.htm terdapat artikel yang menarik tentang keperluan seseorang penduduk mengetahui hak-hak individu di dalam penyelengaraan bangunan.

No comments: