Tuesday, November 20, 2007


Hasil daripada kekurangan interaksi antara pihak penduduk dengan pengurus harta maka masalah seperti gambar sebelah ini akan timbul. Gambar-gambar lain akan saya lampirkan selepas ini.

No comments: