Friday, November 23, 2007

Kerja-kerja pemotongan rumput sedang dijalankan oleh pihak pengurus harta. Persekitaran yang teratur akan menjamin kesejahteraan kehidupan.

No comments: