Tuesday, November 20, 2007


Assalamualaikum,


Melalui ruang blog ini, saya ingin membuka sepatah dua kata tentang keperluan masyarakat di Buginvilla untuk berinteraksi. Saya percaya kepada interaksi untuk menyelesaikan masalah. Interaksi yang baik membawa kepada kefahaman tentang sesuatu perkara dan seterusnya memberi jalan untuk penyelesaian kepada masalah.


Objektif jangka panjang:  1. Memberi suasana kehidupan yang menarik kepada semua penduduk.

  2. Mengeratkan semangat kejiranan.

  3. Memberi hak sama rata kepada semua penduduk bersuara.

  4. Memupuk tanggung jawab bersama dalam menjaga persekitaran kediaman.


No comments: