Tuesday, November 20, 2007
Kuprum tebatan kilat yang dicuri di semua blok. Ini menimbulkan bahaya kepada peralatan elektrik ketika kilat menyambar bangunan blok yang terlibat.


No comments: