Tuesday, November 20, 2007
Keadaan paip hos bomba di LG blok C. Ini adalah salah satu dari peralatan penting ketika kebakaran.Nampaknya peralatan ini juga tidak diselenggara dengan baik.

No comments: