Friday, December 28, 2007

Surau memerlukan sumbangan kewangan yang berterusan. Pada cadangan awal, saya telah mengemukan idea tentang wakaf surau. Untuk menjalankan wakaf ini, surau perlu mendapat hak milik dari pemaju terlebih dahulu sebelum membuka wakaf kepada orang ramai. Jika ini berjaya dilaksanakan barulah wakaf ini boleh dilaksanakan.

Sumbangan yang ada sekarang adalah lebih kepada perbelanjaan bulanan. Jadi dengan wakaf yang akan ditetapkan kelak, sumbangan ini dapat menampung perbelanjaan yang lebih besar lagi.

No comments: