Wednesday, December 19, 2007Kempen mengenai hak-hak dan tanggung jawab penduduk sedang bermula. Peranan media massa amat diperlukan dalam menjayakan kempen ini.

Kebanyakkan masalah yang dihadapi oleh penduduk adalah berpunca dari kurang kefahaman tentang hak-hak mereka justeru penduduk berasa kurang bertanggung jawab dalam menguruskan hak-hak mereka.

Pihak SYABAS telah memainkan peranan penting dalam kempen ini dengan mengedar risalah kepada penduduk tentang akaun bil air dan migrasi meter air.

No comments: