Thursday, December 27, 2007

Mengapa perlu mengemaskini akaun penyelenggaraan? Penduduk hendaklah selalu mengemaskini akaun penyelenggaraan kerana dengan cara ini kita dapat memantau baki tunggakan, pembayaran dan caj-caj lain yang perlu dibayar.

Saya selalu menganggar semua jumlah dan mengemaskini dengan menelefon pejabat pengurusan 0360285133 dan bercakap dengan staf bahagian akaun untuk mengemaskini akaun.

No comments: