Wednesday, January 30, 2008

Untuk makluman penduduk sekalian, aktiviti yang dijalankan oleh Surau As Salaam yang telah disusun sepanjang tahun. Aktiviti ini akan di kemaskini pada masa akan datang.Sila rujuk pada surat-surat yang telah dikeluarkan.http://docs.google.com/Doc?id=dfg8m5gr_1cg64v4ck&btr=EmailImport

No comments: